>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1380 - دوره:3 - شماره:4


  tick  وضعیت زندگی روزمره به دنبال بازنشستگی، اصفهان، 1379 - صفحه:1-8

  tick  ماستوسیتهای برآمده از محیط کشت حاوی اینترلوکین-3 موجب سلول کشی طبیعی سلولهای سرطانی می شوند - صفحه:9-19

  tick  تاثیرات تحریکات الکتریکی (Tens) بر دردهای زایمانی - صفحه:20-24

  tick  الگوی حساسیت باکتریهای مجزا شده از لوازم و تجهیزات بخشهای مختلف بیمارستانی نسبت به عوامل ضدباکتریال، بیمارستان کاشانی شهرکرد،1375 - صفحه:25-30

  tick  بررسی ارزش تشخیصی یک علامت جدید (Behdad Sign) در آپاندیسیت حاد - صفحه:31-37

  tick  تشخیص واژینوزباکتریال در ارتباط با گاردنرلا در مراجعین به کلینیک تخصصی زنان در بروجن، 1379 - صفحه:38-44

  tick  بررسی علایم بیماریهای انسدادی ریه در کارکنان کارخانه آجرنسوز در اصفهان، 1378 - صفحه:45-49

  tick  بررسی الکتروانسفالوگرافی (Eeg) در تشخیص میگرن کودکان بین 5 تا 15 ساله - صفحه:50-54

  tick  بررسی تیترآنتی استرپتولیزین (Aso) O در کودکان و نوجوانان 7-14 ساله شهرستان شهرکرد، 1376 - صفحه:55-61

  tick  تعیین نرخ ناقلین استرپتوکوک، Mic و Mbc پنی سیلین و بررسی شیوع گلودرد چرکی در استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:62-66
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved