>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1382 - دوره:5 - شماره:2


  tick  سنتز و فرمولاسیون دی اتیل تولوآمید به عنوان دافع حشرات

  tick  بررسی همه گیر شناسی حوادث و سوانح خانگی در جمعیت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شهرستان شهرکرد 1378

  tick  تراکشن پوستی: ایده ای نو برای درد ناشی از ساکروایلیدیت بروسلوزیس

  tick  بررسی اثر منگنز بر غلظت لیپوپروتئین لیپاز در رات

  tick  بررسی آثار ضد دردی گیاه گشنیز (Coriandrum Sativum L.) در حیوان آزمایشگاهی

  tick  اثرات شنتت سیستمیک به شریان ریوی بر شاخص های شریان ریوی کودکان مبتلا به آترزی شریان ریوی همراه با نقص دیواره بین بطنی

  tick  شیوع پره اکلامپسی و عوارض مادری و جنینی آن در زنان مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان سجاد یاسوج

  tick  مقایسه میزان آستیگماتیسم حاصله بعد از عمل آب مروارید با دو روش بخیه زدن ممتد و جدا از هم

  tick  مقایسه تأثیر دو روش آموزشی اساتید راهنما بر رضامندی دانشجویان از راهنمایی تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی همدان

  tick  بررسی عوامل خطر سرطان پستان به منظور انجام درمان جایگزینی با هورمون در زنان یاسه دریافت کننده کورتیکوستروئید
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved