>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1381 - دوره:4 - شماره:3


  tick  بررسی عفونت زخمهای جراحی کلاس I (تمیز) در بیمارستانهای شهرکرد و بروجن 1379-1378 - صفحه:1-7

  tick  تاثیر لیزر مادون قرمز کم توان بر روی زمان تاخیر اعصاب حرکتی محیطی - صفحه:8-13

  tick  تاثیر عصاره خوراکی گیاه شاهسپرم در بیماران مبتلا به سوء هاضمه عملکردی - صفحه:14-20

  tick  اندازه گیری تشعشات زمینه طبیعی استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:21-26

  tick  تاثیر تماس مزمن با سطوح پایین سرب در دو مرحله تکاملی مختلف بر فرآیند یادگیری و حافظه در رات - صفحه:27-35

  tick  بررسی مقایسه ای میزان آلفایک آنتی تریپسین مدفوع در کودکان به عنوان یک شاخص در تشخیص افتراقی اسهالهای عفونی باکتریال و اسهالهای غیرعفونی - صفحه:36-39

  tick  مقایسه درمان تشنج ناشی از تروما به جمجمه مجروحین جنگ ایران و عراق با بزرگسالان مبتلا به صرع ایدئوپاتیک در استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:40-44

  tick  بررسی تاثیر تزریق مخلوط آتروپین-پرومتازین بر طول مدت مراحل زایمانی و آپگار نوزاد - صفحه:45-51

  tick  بررسی اثرات و عوارض چشمی ناشی از نگاه به خورشید گرفتگی در شهرکرد بعد از کسوف مرداد ماه 1378 - صفحه:52-55

  tick  بررسی تاثیر آرامسازی بر میزان اضطراب بیماران تحت عمل جراحی قلب، بستری در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران - صفحه:56-63
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved