>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1381 - دوره:4 - شماره:4


  tick  معرفی یک روش جدید برای رفع بیرون زدگی سقف واژن (کلپوپکسی لیگامان گرد شکمی) بعد از عمل جراحی هیسترکتومی - صفحه:1-3

  tick  تحلیل سوالات جامع آزمون نهایی پرستاری در دانشکده علوم پزشکی شاهرود - صفحه:4-10

  tick  تاثیر رفتار درمانی شناختی بر میزان افسردگی دانشجویان غیر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - صفحه:11-17

  tick  تعیین حساسیت و ویژگی روشهای تخمین اندازه قلب در گرافی ساده قفسه صدری با اکوکاردیوگرافی - صفحه:18-23

  tick  بررسی تاثیر آرام سازی و انحراف فکر بر شدت درد و میزان داروی ضد درد دریافتی طی 24 ساعت اول بعد از عمل گوش و حلق کودکان - صفحه:24-30

  tick  بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانی در جمعیت بالای 15 سال شهری و روستایی شهرستان بروجن - صفحه:31-39

  tick  میزان شیوع و عوامل موثر بر گواتر در دانش آموزان مدارس بندرعباس، سال 1379 - صفحه:40-47

  tick  تاثیر سوخت های آلی در مصارف خانگی در افزایش شانس ابتلا به برونشیت مزمن در زنان شهرکرد - صفحه:48-52

  tick  تعیین میزان تاثیر هالوتان بر مقدار سرمی آنزیم های کبدی کارکنان اتاقهای عمل بیمارستانهای شهرکرد، 1380 - صفحه:53-60
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved