>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1382 - دوره:5 - شماره:1


  tick  ویروس Nipah درسی که ما می توانیم از این عفونت نوپدید یاد بگیریم - صفحه:1-3

  tick  تشخیص عفونت تریکوموناس واژینالیس با استفاده از روش Pcr - صفحه:4-9

  tick  بررسی تاثیر وضعیت قرار گیری زن باردار در جریان زایمان بر روی طول مدت مراحل زایمان و آپگار نوزاد - صفحه:10-16

  tick  بررسی تاثیر تزریق عضلانی بتامتازون در کاهش درد و تهوع پس از عمل جراحی هموروئیدکتومی - صفحه:17-22

  tick  تقویت سیتوتوکسیسیته طبیعی توسط لوامیزول در موش - صفحه:23-29

  tick  بررسی تاثیر کمای باربیتوراتی بر پیش آگهی بیماران ضربه مغزی - صفحه:30-35

  tick  بررسی مقایسه ای داروی آنتوم و ژمفیبروزیل بر روی تری گلیسرید، کلسترول و لیپوپروتئین های خون - صفحه:36-41

  tick  بررسی ایمنی واکسن هپاتیت B در شاغلین حرف پزشکی - صفحه:42-47

  tick  اثر آسپیرین بر ناهنجاری زایی الکل در اندام های جنین موش سوری - صفحه:48-56

  tick  بررسی علائم سندرم روده تحریک پذیر و رابطه آن با برخی عوامل خطرساز احتمالی در زنان بالای بیست سال شهرکرد - صفحه:57-60
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved