>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1389 - دوره:12 - شماره:2


  tick  ارتباط بین سطح سرمی کروم با میزان مالون دی آلدهید سرمی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو - صفحه:1-6

  tick  اثرات توام میدان الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار پایین (50 هرتز) و ویتامین A بر رشد و نمو جوانه اندام حرکتی جنین موش کوچک آزمایشگاهی - صفحه:7-14

  tick  بررسی ارتباط بین میزان هورمون گنادوتروپین جفتی در سه ماهه دوم بارداری و ابتلا به پره اکلامپسی - صفحه:15-20

  tick  بررسی تاثیر داروی استازولامید خوراکی بر روی میزان درد بعد از عمل جراحی کوله سیستکتومی به روش لاپاروسکوپی - صفحه:21-26

  tick  بررسی ارتباط وضعیت دید دو چشمی با سردردهای میگرنی - صفحه:28-34

  tick  بررسی تاثیر پلی مورفیسم 629c/A- ژن پروتئین انتقال دهنده کلسترول استر در ارتباط با اثر استاتین ها بر سطح لیپوپروتئین با دانسیته بالا (Hdl) - صفحه:35-43

  tick  مقایسه میزان آلودگی کریپتوسپوریدیایی کاهوهای عرضه شده از مناطق مختلف در شهر شیراز - صفحه:44-50

  tick  شناسایی عوامل موثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان های کولون و رکتال مراجعه کننده به مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: تحلیل بقای پارامتری بر اساس الگوی زمان شکست شتابنده با تصحیح شکنندگی - صفحه:51-64

  tick  بررسی جهش های کانکسین Gjb2) 26) و کانکسین Gjb6) 30) و پیوستگی ژنتیکی سه لوکوس شایع Dfnb در خانواده های ایرانی مبتلا به ناشنوایی غیرسندرمی مغلوب اتوزومی - صفحه:65-75

  tick  تاثیر دودهای طبی بر برخی عوامل عفونت زای بیمارستانی - صفحه:76-83

  tick  تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه بیلهر (Dorema Aucheri) بر هورمون های تیروئیدی در موش صحرایی نر بالغ - صفحه:84-88

  tick  بررسی میزان افسردگی در سالمندان مراکز توانبخشی و نگهداری شایستگان و جهاندیدگان شهرکرد، 1387 - صفحه:89-94

  tick  بررسی شیوع عفونت ادراری در نوزادان مبتلا به زردی مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهد، 88-1382 - صفحه:95-100
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved