>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد   
سال:1388 - دوره:11 - شماره:4


  tick  تاثیر مهاری عصاره های مختلف آرتمیزیا آنوا (Artemisis Annua) بر رده سلولی سرطان معده از طریق القای آپوپتوز - صفحه:1-10

  tick  بررسی فراوانی و حساسیت ضد میکروبی سویه های اشرشیاکلی انتروپاتوژنیک (Epec) مجزا شده از کودکان زیر 5 سال مبتلا به اسهال بستری در بخش اطفال بیمارستان هاجر(س) شهرکرد، 1386 - صفحه:11-18

  tick  مقایسه تشخیص مولکولی و سرولوژیک استافیلوکوکوس اورئوس تولید کننده انتروتوکسین از مواد لبنی تهیه شده به روش سنتی - صفحه:19-26

  tick  بررسی جهش های ژن گیرنده لیپوپروتیین با دانسیته کم (Ldl) در بیماران باکلسترول بالای خانوادگی در استان چهار محال بختیاری - صفحه:27-34

  tick  بررسی الگوی صبحانه دریافتی و وضعیت حافظه ی کوتاه مدت دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی شهر شیراز، 1386 - صفحه:35-41

  tick  توانمند سازی پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری در انجام پژوهش های کاربردی - صفحه:42-48

  tick  بررسی میزان بکارگیری عوامل پیشگیری کننده از استئوپروز در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ایلام - صفحه:49-56

  tick  ارزیابی سروپارازیتولوژیکی بیماری مالاریا ناشی از پلاسمودیوم ویواکس و پایداری آنتی بادی های ضد پلاسمودیومی در شهرستان پارس آباد، استان اردبیل - صفحه:57-62

  tick  دیدگاه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان در مورد ارزشیابی اساتید و معیارهای مؤثر در تدریس استاد در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 1386 - صفحه:63-75

  tick  غربالگری جهش های ژن Dfnb59 در افراد مبتلا به ناشنوایی غیر سندرمی در استان چهار محال و بختیاری - صفحه:76-83

  tick  تأثیر 8 هفته تمرینات کششی بر دیسمنوره ی اولیه دانش آموزان دختر 17-15 ساله شهر اراک - صفحه:84-91

  tick  تعیین پارامترهای طراحی تصفیه خانه های فاضلاب شهری در مناطق سردسیر کشور - صفحه:92-100

  tick  جداسازی قارچ های اندوفایت تولید کننده داروی ضد سرطان تاکسول از سرخدار بومی ایران - صفحه:101-106
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved