>
Fa   |   Ar   |   En
   Hormozgan Medical Journal   
سال:1385 - دوره:10 - شماره:4


  tick  چگونگی نقش سیستم اینترلوکین بر آندومتر، جفت و لانه گزینی جنین - صفحه:297-302

  tick  مطالعه الکترودیاگنوستیک اعصاب سیستم محیطی در بیماران بهجت - صفحه:303-309

  tick  کاهش جریان خون و درجه حرارت مفصل زانوی موش صحرایی به وسیله مهارکننده های کانال کلسیم در شرایط التهاب مزمن - صفحه:311-320

  tick  حساسیت آنوفل گونه Fluviatilis James نسبت به حشره کش های مختلف در شهرستان بندرعباس، 1382 - صفحه:321-328

  tick  شیوع افسردگی در زنان باردار و ارتباط آن با بعضی از عوامل اقتصادی-اجتماعی - صفحه:329-334

  tick  شیوع تظاهرات بالینی پیش از قاعدگی و اختلال ملال پیش از قاعدگی در دانشجویان علوم پزشکی بندرعباس - صفحه:335-341

  tick  بررسی رفتارهای جنسی در زنان باردار و برخی عوامل مرتبط با آن، بابل 1383 - صفحه:343-348

  tick  بررسی تاثیر مشارکت دانش آموزان پسر بر مصرف شیر و فرآورده های آن در خانواده در بخش جناح استان هرمزگان، سال 1383 - صفحه:349-356

  tick  تاثیر طب فشاری بر روی تهوع و استفراغ بعد از عمل - صفحه:357-362

  tick  مقایسه فراوانی و شدت افسردگی در بیماران بزرگسال دیابتی مصرف کننده قرص و انسولین - صفحه:363-369

  tick  سطح آگاهی و نگرش پزشکان عمومی شیراز در مورد پوکی استخوان، 1383 - صفحه:371-378

  tick  بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد بهورزان خانه های بهداشت استان کرمان در زمینه تست پاپ اسمیر - صفحه:379-386

  tick  بررسی سطح سلامت و کیفیت زندگی آموزگاران مدارس ابتدایی شیراز، 1382 - صفحه:387-392

  tick  کاربرد زایدات کشاورزی در حذف فنل در محیط های آبی - صفحه:393-399
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved