>
Fa   |   Ar   |   En
   Hormozgan Medical Journal   
سال:1385 - دوره:10 - شماره:3


  tick  بررسی موارد مرگ و میر در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در نیمه نخست سال 1383 - صفحه:195-206

  tick  اثر کلوفیبرات همراه با فتوتراپی بر روی غلظت بیلی روبین در نوزادان زرد سالم رسیده - صفحه:207-214

  tick  مقایسه تغییرات همودینامیک ناشی از پروپوفول و تیوپنتال حین القای بیهوشی و لوله گذاری نای - صفحه:215-222

  tick  بررسی وضعیت ارائه خدمات واکسیناسیون و پایش رشد، به کودکان زیر یکسال و میزان آگاهی مادران در این زمینه در پایگاه تحقیقات جمعیتی بندرعباس در سال 1381 - صفحه:223-230

  tick  بررسی اپیدمیولوژیک نفریت لوپوس در 40 بیمار بستری در بیمارستان امام خمینی تهران - صفحه:231-236

  tick  سکته مغزی خاموش در بیماران مبتلا به سکته مغزی ترومبوتیک حاد - صفحه:237-242

  tick  آیا یوگا در احساس سلامتی موثر است؟ - صفحه:243-250

  tick  مقایسه خشنودی زناشویی در زنان با و بدون غم پس از زایمان - صفحه:251-256

  tick  نیازهای آموزشی کاربران قرصهای ترکیبی جلوگیری از باداری با دوز کم (Ld) در بندرعباس، سال 1383 - صفحه:257-264

  tick  بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود در بکارگیری روشهای مقابله نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز تالاسمی بیمارستان کودکان امیرکلا - صفحه:265-272

  tick  بررسی اختلالات مراجعین کلینیک گفتار درمانی آموزش و پرورش استثنایی بندرعباس در سال تحصیلی 84-1383 - صفحه:273-278

  tick  اثر عوامل محیطی بر وضعیت پرونده های پزشکی بایگانی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1382 - صفحه:279-284

  tick  مقایسه تاثیر دو روش آموزش به روش سخنرانی و پمفلت بر میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دختر سال آخر دبیرستان شهر سیرجان در مورد بیماری ایدز - صفحه:285-290

  tick  تحلیل هزینه اثربخشی آزمون غربالگری مصرف ترکیبات اپیوئیدی در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان طی سال 1380 - صفحه:291-295
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved