>
Fa   |   Ar   |   En
   Hormozgan Medical Journal   
سال:1393 - دوره:18 - شماره:2


  tick  بررسی رابطه بین راههای مقابله با تنیدگی و بیومارکر تروپونین قلبی I در بیماران عروق کرونر قلب - صفحه:103-112

  tick  بررسی کیفیت و تصفیه پذیری فاضلاب بازار ماهی فروشان بندرعباس با استفاده از فرآیند انعقاد – لخته سازی - صفحه:113-119

  tick  جداسازی و شناسایی اکینومایست های تولید کننده L - آسپاراژیناز از خلیج فارس - صفحه:121-129

  tick  اثر حفاظتی کورکومین علیه پرتو گاما در بیضه موش صحرایی - صفحه:131-141

  tick  هشت هفته تمرین هوازی در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک: اثرات بر التهاب مزمن خفیف و نیم رخ چربی خون - صفحه:143-150

  tick  ارتباط افسردگی دوران بارداری با نوع زایمان - صفحه:151-158

  tick  ارتباط فعالیت بدنی و شاخص های آنتروپومتریک مرتبط با سلامتی در کارکنان زن دانشگاه - صفحه:159-167

  tick  مقایسه اختلالات روانشناختی دانشجویان معتاد و کاربران عادی اینترنت در دانشگاه اصفهان - صفحه:169-176

  tick  گزارش یک مورد جابه جایی بدون علامت آی یو دی به سروز روده کوچک - صفحه:177-181

  tick  مفهوم گذر از حالت اپی تلیالی به حالت مزانشیمی در روند سرطان: مقاله مروری - صفحه:183-194

  tick  مقایسه روش مراقبت هم آغوشی مادر و نوزاد با روش مراقبت رایج انکوباتور نوزادان نارس در تسریع کسب شاخص های ترخیص
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved