>
Fa   |   Ar   |   En
   Hormozgan Medical Journal   
سال:1384 - دوره:9 - شماره:4


  tick  عوامل مرتبط با آسپیراسیون جسم خارجی درخت تراکئوبرونکیال در مراجعه کنندگان به مراکز درمانی شهر بندرعباس (سال 83-1379) - صفحه:221-226

  tick  اپیدمیولوژی درماتوفیتوز در بندرعباس در سالهای 84-1382 - صفحه:227-234

  tick  اتیولوژی فلج مغزی در کودکان (بررسی در مراکز توانبخشی منتخب در شهر مشهد) - صفحه:235-240

  tick  مقایسه اثرات تزریق داخلی مفصلی مسکن های مخدر در تسکین درد بعد از عمل مینیسکتومی زانو با آرتروسکوپ - صفحه:241-246

  tick  مقایسه درمان جراحی ناخنک با چهار روش پیوند اتوگرافت ملتحمه، پیوند فلپ چرخشی ملتحمه، پیوند اتوگرافت ملتحمه همراه با میتومایسین و روش اسکلرای لخت همراه با میتومایسین - صفحه:247-252

  tick  میزان شیوع اختلالات بدون علامت ادراری در کودکان سنین دبستان شهر بندرعباس - صفحه:253-260

  tick  اضطراب و افسردگی پس از بستری بیماران در بخش قلب، بررسی شیوع وضعیت درمانی و ارجاع، بیمارستان طالقانی سال 1382 - صفحه:261-264

  tick  بررسی واکنش دهنده های التهابی مرحله حاد در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک بستری شده در بخش نورولوژی مرکز آموزشی درمانی حضرت علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان رفسنجان - صفحه:265-270

  tick  کاهش شنوایی در کارگران شاغل در کارخانه ذغال شویی و معادن ذغال سنگ استان کرمان - صفحه:271-278

  tick  تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و نگرش مربیان بهداشت مدارس و عملکرد دانش آموزان در زمینه تغذیه صحیح در شهر زاهدان - صفحه:279-286

  tick  مقایسه میزان شیوع نزدیک بینی در افراد بی سواد و افراد با تحصیلات عالی - صفحه:287-290

  tick  آگاهی و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر بابل در مورد خودآزمایی پستان - صفحه:291-296

  tick  گزارش یک مورد انفارکتوس میوکارد در یک نوجوان مبتلا به لوپوس - صفحه:297-300
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved