>
Fa   |   Ar   |   En
   Hormozgan Medical Journal   
سال:1384 - دوره:9 - شماره:3


  tick  اتیولوژی و اپیدمیولوژی تب و تشنج در کودکان بستری شده در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 1380 - صفحه:153-156

  tick  بررسی تراکم معدنی استخوان در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری - صفحه:157-162

  tick  روند تغییر Crp در اعمال جراحی مربوط به شکسته بندی در ارتوپدی - صفحه:163-166

  tick  ارزیابی جمع آوری ادرار 2 ساعته و نمونه تصادفی ادرار جهت تشخیص پروتئینوری در زنان باردار - صفحه:167-172

  tick  مقایسه آهنگ پرتوزایی گامای محیطی در فضای باز در استان کرمان و آهنگ دز در فضای بسته در شهرکرمان با استفاده از دزیمتری ترمولومینسانس و سرویمتر مدل Rds-110 - صفحه:173-180

  tick  علل نارسائی فیستول شریانی - وریدی در بیماران همودیالیزی - صفحه:181-186

  tick  ارزش تشخیصی زمان اندازه گیری کراتین کیناز سرم بعد از تشنج تونیک - کلونیک ژنرالیزه - صفحه:187-190

  tick  مشکلات تشخیصی و درمانی کودکان مبتلا به آمفیزم لوبار مادرزادی مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس ، 1383-1373 - صفحه:191-196

  tick  فاصله گذاری بین بارداری و سرانجام بارداری در خانم های مراجعه کننده به زایشگاههای بندرعباس در سال 81-1380 - صفحه:197-202

  tick  تعیین میزان بیلیروبین غیرمستقیم سرم روز سوم بعد از تولد نوزادان ترم با استفاده از شاخص تغذیه نوزاد - صفحه:203-208

  tick  وضعیت بخش مدارک پزشکی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان - صفحه:209-212

  tick  تاثیر اقامت در مراکز جامعه مدار بر وضعیت روانی معتادان - صفحه:213-218

  tick  پروبینگ و شستشوی مجرای اشکی با میتومایسین در درمان انسداد مجرای اشکی بالغین - صفحه:219-220
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved