>
Fa   |   Ar   |   En
   Hormozgan Medical Journal   
سال:1389 - دوره:14 - شماره:2


  tick  بررسی سطح سرمی عنصر روی زنان نخست زا، در سه ماهه سوم بارداری - صفحه:87-90

  tick  اثر آکنه بر کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس - 1387 - صفحه:91-97

  tick  نقش پیشگیرانه و درمانی سیر روی اپیدیدیم و سمینال وزیکول موش های صحرایی دیابتی نر - صفحه:98-108

  tick  بررسی گواتر و اختلالات عملکرد تیروئید همراه در کودکان دبستانی شهر اهواز، سال 1387 - صفحه:109-114

  tick  ارتباط رفتارهای مرتبط با شیوه زندگی و اجزای سندرم متابولیک با خطر وجود کبد چرب غیرالکلی در کودکان و نوجوانان - صفحه:115-123

  tick  ارزیابی نیازهای اطلاعاتی دفتر پرستاری مبتنی بر روشهای فاکتورهای حیاتی موفقیت و برنامه ریزی سیستم شغلی - صفحه:124-133

  tick  ارتباط بین وضعیت رشد و دریافت رژیمی بیماران زیر 10 سال مبتلا به تالاسمی ماژور در بیمارستان دستغیب شیراز - 1386 - صفحه:134-139

  tick  بررسی سیستم اطلاعات بیمارستانی بیمارستان آموزشی و درمانی کودکان بندرعباس از دیدگاه کاربران - صفحه:140-147

  tick  تاثیر تمرینات مینی ترامپلین بر تعادل پویای زنان سالمند در شهر تهران - صفحه:148-155

  tick  بررسی انفارکتوس میوکارد زودرس و عوامل خطر آن در بیماران بستری در بیمارستان رسول اکرم تهران (1386-1377) - صفحه:156-164
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved