>
Fa   |   Ar   |   En
   Hormozgan Medical Journal   
سال:1391 - دوره:16 - شماره:4


  tick  بستن مثانه در بیماران مبتلا به اکستروفی کامپلکس مثانه – اپیسپادیازیس با استفاده از فلپ عضله رکتوس شکمی و بدون نیاز به استئوتومی لگنی - صفحه:265-272

  tick  شناسایی گونه ها و برخی خصوصیات زیستی پشه های آنوفل در مناطق پرخطر انتقال مالاریا در استان هرمزگان، 87-1386 - صفحه:273-282

  tick  بررسی اثر مهاجرت بر بروز مالاریا و طبقه بندی کانونی آن در شهرستان کنارک، 88-1384 - صفحه:283-291

  tick  عود سکته مغزی در بیماران بستری در بخش نورولوژی بیمارستان فرشچیان همدان از سال 1383 تا 1388 - صفحه:293-298

  tick  بررسی آگاهی رانندگان کامیون ها و اتوبوس های بین شهری در خصوص عوامل خطر بیماریهای عروق کرونر - صفحه:299-307

  tick  شیوع اختلال استرس پس از تروما بعد از زایمان در شهرهای جنوب استان آذربایجان غربی و بررسی عوامل مستعدکننده آن - صفحه:309-316

  tick  مقایسه تدریس درس فیزیولوژی تنفس به دو روش سنتی (سخنرانی) و تدریس در گروههای کوچک در دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1389 - صفحه:317-324

  tick  تاثیر آموزش مدیریت استرس بر اساس مدل بزنف بر ارتقاء رفتارهای بیماران مولتیپل اسکلروزیس - صفحه:325-332

  tick  تحلیل سروکوال در بیمارستان شهید صدوقی یزد - صفحه:333-340

  tick  بررسی میزان امواج الکترومغناطیس تابشی از مایکروفرهای خانگی و رستوران ها - صفحه:341-347
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved