>
Fa   |   Ar   |   En
   Hormozgan Medical Journal   
سال:1392 - دوره:17 - شماره:3


  tick  بررسی شدت رنگ پذیری آدنوکارسینومای پروستات توسط P53 به روش ایمونو هیستوشیمیایی و ارتباط آن با گریدگلیسون - صفحه:197-203

  tick  بررسی ارتباط بین معیارهای هیستوپاتولوژیک ویروس پاپیلومای انسانی و وجود Hpv در نمونه های بیوپسی سرویکس در بلوکهای پارافینی به روش Pcr - صفحه:205-212

  tick  تسهیل در ریکاوری سالمندان بعد از اعمال جراحی شکمی با پایش شاخص دوطیفی (Bis) - صفحه:213-220

  tick  بررسی تاثیر فشار مثبت ونتیلاتور بر خارج کردن لوله سینه (Chest Tube) در بیماران ترومایی بستری در Icu - صفحه:221-227

  tick  تغییرات ایمونوگلوبولین A بزاقی ورزشکاران پس از یک جلسه فعالیت ورزشی در شرایط دمایی گرم، سرد و طبیعی - صفحه:229-239

  tick  شیوع اختلال بیش فعالی و کمبود توجه در دانش آموزان ابتدایی شهر بندرعباس در سال 1388 - صفحه:241-247

  tick  بررسی رابطه بین استرس شغلی و رضایت شغلی در میان پزشکان متخصص زنان - صفحه:249-255

  tick  مقایسه نظرات دانشجویان پزشکی در مورد آموزش بر اساس سخنرانی و آموزش بر اساس حل مسئله در گروه های بزرگ - صفحه:257-263

  tick  مقایسه نتایج آزمون نکات کلیدی با آزمون چهارجوابی پایان دوره کارورزی در بخش داخلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز - صفحه:265-272

  tick  مقایسه خودارزشیابی دانشجویان سال آخر مامایی از مهارت های فراگرفته شده در طی تحصیل با ارزشیابی آنان توسط مربی - صفحه:473-481
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved