>
Fa   |   Ar   |   En
   Hormozgan Medical Journal   
سال:1391 - دوره:16 - شماره:6


  tick  استفاده از سرم دکستروز 5% حاوی پلاسمای خودی جهت جداسازی مونوسیتها - صفحه:429-435

  tick  تاثیر توبکتومی دو طرفه بر میزان استرس اکسیداتیو سرم و هورمون های تخمدانی در موش صحرایی ماده - صفحه:437-444

  tick  بررسی میزان سرب، کادمیوم، نیکل و روی در ماهی های کنسرو شده جنوب ایران - صفحه:445-451

  tick  سکته مغزی خاموش ساب کورتیکال - صفحه:453-458

  tick  تحلیل اطلاعات ثبت شده زنان مبتلا به سرطان تخمدان و میزان بقای آنان در استان فارس - صفحه:459-465

  tick  مطالعه فونستیک پشه خاکی های فلبوتومینه (دیپترا: سایکودیده) در شهرستان سراوان، جنوب شرقی ایران - صفحه:467-475

  tick  شیوع کمردرد در کودکان و نوجوانان ایرانی و بررسی عوامل خطرزای مرتبط با آن - صفحه:477-482

  tick  نظر اساتید و دانشجویان دندانپزشکی شیراز درباره محتوی برنامه آموزشی گروه کودکان دوره دکتری عمومی - صفحه:483-490

  tick  بررسی میزان مواجهه با خشونت فیزیکی، روانی و جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان متاهل شهر زاهدان در سال 1388 - صفحه:491-499

  tick  تعیین غلظت تریهالومتان در آب استخرهای شنا بندرعباس - صفحه:501-508
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved