>
Fa   |   Ar   |   En
   Hormozgan Medical Journal   
سال:1388 - دوره:13 - شماره:3


  tick  بررسی شیوع پیوری در آزمایش آنالیز ادراری خانم های شاغل در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در پاییز 82 - صفحه:140-141

  tick  بررسی خاصیت ضدقارچی عصاره تازه سیر بر کاندیدا آلبیکانس - صفحه:143-148

  tick  بررسی استفاده از پلی استیرن تجاری و پلی استیرن خرد شده مازاد بر کنترل گونه های مختلف آنوفل - صفحه:149-157

  tick  بررسی نگرش روستائیان تابعه شهرستان بندرعباس در رابطه با اختلالات روانپزشکی - صفحه:158-165

  tick  بررسی صحت تشخیص میکروسکوپی مالاریا در آزمایشگاههای صحرایی مناطق مالاریاخیز ایران با استفاده از روش Nested Pcr - صفحه:166-172

  tick  بررسی اثر تجویز کلرفنیرامین و هیدروکسی زین به عنوان آنتاگونیست های گیرنده هیستامینی H1 بر آستانه درد در موش صحرایی کلستاتیک - صفحه:173-181

  tick  بررسی تاثیر مصرف آب انار بر پارامترهای اسپرم و پتانسیل باروری در موش - صفحه:182-188

  tick  بررسی مشکلات تناسلی – ادراری زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ایلام - صفحه:189-196

  tick  فراوانی باکتری های جدا شده از بیماران مبتلا به پنومونی بیمارستانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بیمارستان شهیدبهشتی کاشان - صفحه:197-205

  tick  بررسی نیازهای آموزشی بیماران ترخیصی و رضایتمندی آنها از عملکرد آموزشی پرستاران در کرمان - صفحه:206-212
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved