>
Fa   |   Ar   |   En
   Hormozgan Medical Journal   
سال:1383 - دوره:8 - شماره:1


  tick  اثر انرژی رادیوفرکوئنسی در درمان سندرم ولف پارکینسون وایت - صفحه:1-5

  tick  عوامل تشدید کننده نارسایی قلبی در بیماران بستری شده در بیمارستان فاطمیه شهر سمنان 82 ‚81 - صفحه:7-12

  tick  میزان شیوع فلوئوروسیس دندانی در کودکان دبستانی شهر بندرعباس - صفحه:13-18

  tick  بررسی لیپیدهای سرم و آزمونهای تیروییدی در افراد مسن ساکن خانه سالمندان استان هرمزگان - صفحه:19-26

  tick  میزان شیوع کم خونی فقر آهن در خانمهای باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی - درمانی دکتر شریعتی بندر عباس - صفحه:27-31

  tick  جذب مس (Cu2+) و نیکل (Ni2+) از محلولهای آبی به وسیله یک نوع پوکه معدنی طبیعی (خاکستر آتشفشانی ) - صفحه:33-39

  tick  بررسی توقعات و انتظارات بیماران از پزشکان متخصص داخلی ‚ روانپزشکی و جراحی - صفحه:41-47

  tick  بررسی سطح آگاهی دانش آموزان در مورد بهداشت باروری در دبیرستانهای پسرانه شیراز در سال 1381 - صفحه:49-55

  tick  مقایسه قطره رازیانه و بابونه در مقابل کنترل بدون دارو و درمان دیسمنوره و سندرم پیش از قاعدگی - صفحه:57-61

  tick  بررسی شیوع اکسیور در مهدکودک های شهر اصفهان با استفاده از روشهای گراهام در سال 1381 - صفحه:63-66
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved