>
Fa   |   Ar   |   En
   Hormozgan Medical Journal   
سال:1383 - دوره:8 - شماره:4


  tick  اثر بخشی کورتیکواستروییدها در جلوگیری از سندرم آمبولی چربی در بیماران با شکستگی استخوانهای بلند - صفحه:179-182

  tick  آنتی کلامیدیاتراکوماتیس آنتی بادی و سقط جنین در زنان مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی بندر عباس - صفحه:183-188

  tick  بررسی فاکتور های مختلف در اندازه گیری فشار داخل چشم و نسبت C/Dدر بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندر عباس - صفحه:189-192

  tick  پیش آگهی در کودکان مبتلا به نفریت لوپوسی - صفحه:193-198

  tick  کنترل فیزیکوشیمیایی، مطالعه آزادسازی و بررسی پایداری ترتینوئین از فرآورده های نیمه جامد موجود در ایران - صفحه:199-208

  tick  بررسی خمیدگی و تطابق فورامن آپیکال در ریشه های دندان مولر اول فک بالا - صفحه:209-214

  tick  کیفیت میکروبی آب در آبخوری اتوبوس های بین شهری بندر عباس - صفحه:215-220

  tick  نظرات زنان باردار در مورد علل عدم مراجعه جهت دریافت مراقبت های دوران بارداری در سال 1380 - صفحه:221-226

  tick  میزان آگاهی مدیران بیمارستان های دولتی و خصوصی استان هرمزگان نسبت به عملکرد بخش مدارک پزشکی - صفحه:227-232

  tick  میزان رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1381 - صفحه:233-238

  tick  معرفی یک مورد متاستاز منفرد جمجمه از کارسینوم فولیکولار تیروئید - صفحه:239-244
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved