>
Fa   |   Ar   |   En
   Hormozgan Medical Journal   
سال:1387 - دوره:12 - شماره:4


  tick  بررسی فون عقر بها در مناطق دارای موارد بالای عقر ب زدگی در استان هرمزگان سال 86 -1385 - صفحه:207-214

  tick  ارتباط شاخص های استرس اکسیداتیو پلاسما و پیری زودرس پوست ناشی از نور آفتاب - صفحه:215-222

  tick  ارزش Qtd در پیش آگهی پس از سکته قلبی حاد - صفحه:223-230

  tick  وضعیت اکسیدان و آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر تأیید شده با آنژیوگرافی - صفحه:231-236

  tick  بررسی شیوع آلودگی ویروس سیتومگال انسانی در اهدا کنندگان سالم خون به پایگاه انتقال خون فارس - صفحه:237-242

  tick  بررسی مقایسه ای باکتریولوژیک بافت لوزه سوم، حلق و بینی - صفحه:243-247

  tick  مشکلات آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان - صفحه:249-253

  tick  مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه با گروه شاهد - صفحه:255-260

  tick  بررسی تأثیر گرما درمانی بر شدت درد و سرانجام زایمان در زنان نخست زا - صفحه:261-269

  tick  مقایسه تأثیر دو روش آموزش بر سطح آگاهی، نگرش و عملکرد دختران دبیرستانی شهر بندرعباس در زمینه بهداشت قاعدگی، سال 85 - 1384 - صفحه:271-279
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved