>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1396 - دوره:25 - شماره:3


  tick  بررسی میزان شیوع اوتیسم در کودکان مبتلا به صرع مراجعه کننده به درمانگاه امام رضا (ع) و مقایسه با گروه کنترل (کودکان غیر مبتلا به صرع) در سال 1392 - صفحه:162-170

  tick  تقویت عملکرد مونوسیت ‌های خون محیطی رت به دنبال تجویز خوراکی کورکومین - صفحه:171-182

  tick  اثربخشی درمان مدیریت مشروط بر کاهش میزان مصرف در افراد وابسته به مت‌آمفتامین، یک کارآزمایی کنترل شده - صفحه:183-195

  tick  اثر متفورمین بر یادگیری لمسی و رفتار شبه اضطرابی در موش سوری اوارکتومی شده - صفحه:196-205

  tick  مقایسه اثرات حاد و مزمن متفورمین بر شاخص ‎های استرس اکسیداتیو در سرم رت ‎های نر آلزایمری شده با استرپتوزوتوسین - صفحه:206-221

  tick  بررسی تاثیر 12 هفته فعالیت ورزشی بر سطوح سرمی فاکتور رشد فیبروبلاست- 23 (Fgf23)، آنزیم مبدل آنژیوتانسین (Ace) و ضخامت دیواره بطن چپ در زنان سالمند مبتلا به پرفشار خونی - صفحه:222-229

  tick  تاثیر دوزهای مختلف عصاره آبی مرزنجوش بر روند اسپرماتوژنز و غلظت اسپرم در آسیب اکسیداتیو ناشی از کادمیوم در موش صحرایی - صفحه:230-240

  tick  بررسی ژنوتایپینگ و مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های اسینتوباکتربومانی جداشده از بیماران بستری در بیمارستان‌های آموزشی شهرکرد به روش Pulsed- Field Gel Electrophorsis - صفحه:241-251
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved