>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1395 - دوره:24 - شماره:4


  tick  بررسی توزیع فراوانی انواع ریج خلفی مندیبل بدون دندان با استفاده ازCone Beam Computed Tomography در یک جمعیت ایرانی - صفحه:276-285

  tick  پیش‎بینی مقدار کلسیم خون در بیماران خون‎ریزی گوارشی بستری در بخش مراقبت‎های ویژه با استفاده از متغیرهای بالینی و مدل‎سازی فازی - صفحه:286-295

  tick  تاثیر طول مدت استراحت مطلق در تخت و حفظ کیسه شن بر شدت کمردرد بیماران پس از آنژیوگرافی عروق کرونر - صفحه:296-303

  tick  اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر مدرسه هراسی کودکان مبتلا به دیابت نوع یک - صفحه:304-316

  tick  اثرات کاربرد توام نانوذرات نقره و میدان الکترومغناطیسی با فرکانس پایین بر رگ زایی در پرده کوریو آلانتوئیک جنین جوجه - صفحه:317-328

  tick  مطالعه تاثیرکلرفنیرامین در بیهوشی موش سوری با پروپوفول - صفحه:329-339

  tick  اثر‌بخشی درمان‌ شناختی- رفتاری در کاهش نگرانی، اضطراب و حملۀ وحشت‌زدگی بیماران مبتلا به افتادگی دریچۀ میترال - صفحه:340-351

  tick  بررسی تاثیر مواجهه با قرص پیشگیری از بارداری با دوز کم بر سطوح هموسیستئین و اکسید نیتریک در زنان سالم - صفحه:352-362
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved