>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1394 - دوره:23 - شماره:9


  tick  محاسبه درصد خطای به وجود آمده در استفاده از فانتوم آب به جای بافت نرم برای توزیع چشمه براکی‌تراپی 103pd به روش مونت‌کارلو - صفحه:806-818

  tick  بررسی میزان و علل مرگ و میر پری‌ناتال در بیمارستان‌های استان یزد در سال 1391 - صفحه:819-832

  tick  تاثیرهشت هفته تمرینات مقاومتی بر تعادل ایستا و پویا وقدرت عضلات پا در زنان دیابتی دارای نوروپاتی محیطی - صفحه:833-843

  tick  مقایسه سلامت دندانی در بیماران دیالیزی کلیوی با افراد سالم - صفحه:844-852

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان در مردان تحت درمان با متادون - صفحه:853-861

  tick  ایجاد کیندلینگ شیمیایی با استفاده از Ptz و بررسی اثر عصاره آبی گل ماده گیاه رازک بر روند کیندلینگ در موش‌های سوری نر - صفحه:862-869

  tick  تعیین ژنوتیپ مارکر Rs2274625 در ژن Nphs2 مرتبط با سندروم نفروتیک در جمعیت اصفهان - صفحه:870-878

  tick  بررسی اثربخشی برنامه مدون آموزشی-رفتاری بر سلامت روان زنان باردار - صفحه:879-889

  tick  بررسی فراوانی اختلالات تکاملی دهان در مراجعین به بخش بیماری‌های دهان دانشکده دندانپزشکی همدان در سال 1393 - صفحه:890-899

  tick  بررسی خاصیت عصاره ریشه گیاه بوزیدان(Withania Somnifera) در درمان زخم پوستی موش‌های نر نژاد ویستار - صفحه:900-911
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved