>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1385 - دوره:14 - شماره:1


  tick  بررسی میزان تاثیر اسید آسکوربیک وریدی در اصلاح آنمی بیماران مبتلا به نارسایی کلیه تحت درمان همودیالیز - صفحه:3-8

  tick  ضایعات چشمی ناشی از تصادفات موتورسیکلت در یزد - صفحه:9-14

  tick  فراوانی نسبی عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به لنفوم اولیه معده در مراجعین به مراکز پاتولوژی شهر یزد - صفحه:15-22

  tick  نظام ثبت سرطان بیمارستانی در ایران و مقایسه آن با آمریکا - صفحه:23-32

  tick  بررسی مقاومت دارویی استافیلوکوکوس ارئوس و استافیلوکوکهای کواگولاز منفی جدا شده از نمونه بیماران - صفحه:33-40

  tick  بررسی تغییرات گلیکو پروتئین های سطح سلولی ماکروفاژهای ریه در بیماری های فیبروز ریوی - صفحه:41-46

  tick  تمایز بن یاخته های جنینی انسان به سلولهای مولد انسولین - صفحه:47-58

  tick  بررسی مقدار فلزات سمی سرب، کروم و کادمیوم در برخی از اسباب بازیهای پلاستیکی کودکان در شهر اصفهان - صفحه:59-63

  tick  گزارش سه مورد کراتیت آکانتامبایی در یزد - صفحه:65-72

  tick  گزارش موردی اکسترامدولاری پلاسماسیتومای بیضه - صفحه:73-76

  tick  گزارش یک مورد فقدان مادرزادی آلت تناسلی، عوارض همراه و درمان آن - صفحه:77-80

  tick  گزارش یک مورد آکانتوزیزنیگریکانس، تریپل پالم و علامت لسرترلات در بیماری با کارسینوئید تومور - صفحه:81-85

  tick  ضایعات ورزشی زانو - صفحه:86-96

  tick  مروری بر جدیدترین اطلاعات از اختصاصات و بیماری زایی هلیکوباکترپیلوری - صفحه:97-110
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved