>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1394 - دوره:23 - شماره:12


  tick  مطالعه اثرات محافظتی ژل رویال و ویتامین C در برابر آنمی همولیتیک تجربی بر هورمون‌های جنسی و هیستوشیمی بافت بیضه موش‌های سفید آزمایشگاهی بالغ - صفحه:1140-1154

  tick  تخریب اکسایشی آموکسی سیلین با نانوذرات آهن صفر ظرفیتی سنتز شده - صفحه:1155-1168

  tick  اثر تجویز تاموکسیفن در دوره بارداری بر ساختار بافتی لوله‌های منی ساز موش‌های نر بالغ - صفحه:1169-1178

  tick  بررسی میزان بیان ژن He4 در بافت سرطان تخمدان - صفحه:1179-1188

  tick  موکواپیدرموئید کارسینومای داخل استخوانی اولیه در فک بالا؛ گزارش مورد - صفحه:1189-1197

  tick  گزارش یک مورد پلئومورفیک آدنوما در کام کودک 10 ساله - صفحه:1198-1204

  tick  بررسی تاثیر تغذیه مادر در سه ماهه سوم بارداری بر سطح بیلی روبین توتال سرمی نوزاد - صفحه:1205-1211

  tick  بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی میوه نسترن(Rosa Canina L.) بر مقادیر گلوکز پلاسما در موش‌های صحرایی نر دیابتی - صفحه:1212-1219

  tick  بررسی تاثیر دهان‌شویه بره موم در درمان موکوزیت ناشی از شیمی درمانی - صفحه:1220-1232

  tick  تغییرات سطوح سرمی آیریزین و شاخص‌های لیپیدی دانشجویان پسر دارای اضافه وزن پس از هشت هفته تمرین هوازی - صفحه:1233-1245
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved