>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1395 - دوره:24 - شماره:2


  tick  نقش حمایتی سردبیران و داوران مجلات علمی - صفحه:102-105

  tick  تاثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر پاسخ‌های سازشی آندروژن‌ها و کورتیزول زنان یائسه - صفحه:106-118

  tick  شیوع سلول‌های هوایی اتموئید اینفرااوربیتال(هالر) در رادیوگرافی پانورامیک افراد بالای چهار سال مراجعه‌کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد خوراسگان - صفحه:119-126

  tick  مقایسه عملکرد عصب‌شناختی بین سوء مصرف‌کنندگان اپیوئیدها، تحت درمان با متادون و افراد غیر مصرف‌کننده - صفحه:127-137

  tick  بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه شیرین بیان(Glycyrriza Glabra) بر اضطراب در موش‌های صحرایی نر گنادکتومی شده - صفحه:138-146

  tick  بررسی اثر عصاره هیدروالکلی کاهوی وحشی(Lactuca Serriola) برمیزان قند خون در موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین - صفحه:147-155

  tick  مقایسه دو روش لترال اوستئوتومی با و بدون ایجاد ساب پریوستال تونل بر میزان ادم و اکیموز پری اوربیتال پس از جراحی رینوپلاستی - صفحه:156-163

  tick  بررسی هیستوپاتولوژی اثر داروی Oralmedic بر روند ترمیم زخم دهانی در یک مطالعه حیوانی - صفحه:164-173

  tick  بررسی اثر ضد‌لیشمانیایی عصاره الکلی و اسانس برگ‌های گیاه دارویی یونجه سیاه، بومی منطقه فریدن اصفهان، بر تعدادی از سوش‌های بالینی پروماستیگوت‌های انگل لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:174-184

  tick  ترکیب آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام و مهارکننده بتالاکتاماز علیه سویه‌های انتروباکتریاسه تولیدکننده بتالاکتاماز با طیف وسیع - صفحه:185-200
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved