>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1394 - دوره:23 - شماره:8


  tick  بررسی اثر زمان اتمام و پرداخت نهایی کامپوزیت هیبرید بر ریزنشت آن - صفحه:709-716

  tick  بررسی تاثیر سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی بر کنترل قندخون در رت‌های دیابتی - صفحه:717-726

  tick  القاء مرگ برنامه‌ریزی شده در سلول‌های اپی‌تلیوم تنفسی انسان آلوده شده با ویروس آنفلوانزا - صفحه:727-735

  tick  بررسی فراوانی ژن‌های مقاوم به سیپروفلوکساسین Qnrb و Qnra در جدایه‌های اشریشیاکلی جدا شده از عفونت ادراری در بیمارستان استهبان فارس - صفحه:736-746

  tick  مقایسه عملکرد اجرایی و بازداری رفتاری در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، اختلال دو قطبی نوع Iو گروه بهنجار - صفحه:747-759

  tick  فراوانی ژن‌های کرباپنماز Blavim، Blaimp، Blakpc و Blandm در جدایه‌های بالینی کلبسیلا پنومونیه در مراکز درمانی کرمانشاه - صفحه:760-769

  tick  تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی دایره ای بر غلظت رزیستین پلاسما و مقاومت به انسولین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 - صفحه:770-781

  tick  بررسی اثر ضد‌تشنجی عصاره آبی دانه تاتوره بر تشنج‌های ناشی از Ptz در موش‌های سوری نر - صفحه:782-789

  tick  بررسی اثر تادالافیل خوراکی در کاهش پرفشاری شریان ریوی در کودکان و نوجوانان 5 ماهه تا 15 ساله - صفحه:790-798

  tick  مقایسه اثر رژیم‌های سفید‌کننده کاربامید پراکساید بر ریز‌سختی کامپوزیت Z250 - صفحه:799-805
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved