>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1386 - دوره:15 - شماره:4


  tick  مقایسه میانگین بیلی روبین اندازه گیری شده از طریق بیلی روبینومتر با میانگین بیلی روبین سرم در نوزادان زرد - صفحه:3-8

  tick  بررسی یافته های بالینی و ارتباط آن با یافته های پاتولوژی در نمونه های حاصل ار تانسیلکتومی در افراد 16 سال و جوانتر - صفحه:9-15

  tick  صرع پایدار مقاوم در کودکان ، عوامل خطر ، درمان و سرنجام زودرس - صفحه:16-20

  tick  بررسی کاهش شنوایی حسی عصبی در مبتلایان به اوتیت مدیای مزمن - صفحه:21-28

  tick  بررسی شیوع اختلال بیش فعالی ، کمبود توجه و تمرکز در کودکان 6 ساله شهر یزد - صفحه:29-34

  tick  الگو و علل گرایش جوانان به سوء مصرف مواد - صفحه:35-42

  tick  بررسی رابطه بین گلوکرم و کم شنوایی حسی عصبی - صفحه:43-46

  tick  بررسی جنبه هایی از اپیدمیولوژی لیشمانیوزپوستی در کانون جدید شهرستان خاتم ، استان یزد - صفحه:47-52

  tick  بررسی آلودگی انگلی ( تک یاخته ای و کرمی ) در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه مرکزی یزد طی سالهای 1382 - 84 - صفحه:53-58

  tick  بررسی فونستیک جوندگان استان یزد با تاکید بر مخازن لیشمانیوز پوستی روستایی - صفحه:59-63

  tick  بررسی تاثیر نشتی از اجاق میکروویو بر میزان تستوسترون سرم موش صحرایی نر بالغ و نابالغ - صفحه:64-68

  tick  بررسی تاثیر ماساژ یخ در ناحیه هوکو ( L 14) بر کاهش درد زایمان - صفحه:69-74

  tick  بررسی عوامل مرتبط بر رخداد حوادث در فاز ساخت و ساز پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی در عسلویه - صفحه:75-83

  tick  گزارش مورد ، ترمیم مهره از طریق پوست ( Percutaneous Vertebroplasty ) - صفحه:84-87
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved