>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1393 - دوره:22 - شماره:6


  tick  بررسی ترکیبات شیمایی اسانس بذر سه گیاه دارویی بومی استان یزد (زیره سیان، زیره سیاه و زنیان) و مقایسه قدرت آنتی‌اکسیدانی آنها - صفحه:1592-1603

  tick  بررسی شیوع فراوانی پلی‌مورفیسم Rs3761549 ژن Foxp 3 در بیماری مولتیپل اسکلروزیس - صفحه:1604-1611

  tick  مطالعه اثرات فراکسیون‌های ان‌بوتانول و اتیل استات گیاه سیاه‌دانه (Nigella Sativa) بر دانسیته نورون‌های حرکتی شاخ قدامی نخاع بعد از ضایعه کمپرسیون عصب سیاتیک موش صحرایی - صفحه:1612-1622

  tick  اثر عصاره علف چای بر اضطرب رفتاری و ترس در رت‌های نژاد ویستار مواجهه شده با فنول - صفحه:1623-1630

  tick  بررسی اثر دریافت ماست پروبیوتیک بر عوامل خطر بیماری‌های قلبی- عروقی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل‌دار - صفحه:1631-1643

  tick  بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه‌های پسودوموناس آیروژینوزای جداشده از نمونه‌های مختلف بالینی در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های شهر یزد - صفحه:1644-1653

  tick  ارتباط سطح سرمی Il-18 با گرلین آسیل‌دار، هورمون رشد، مقاومت انسولینی و پروفایل چربی در مردان چاق و لاغر - صفحه:1654-1664

  tick  میزان خودکارآمدی و برخی عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتی - صفحه:1665-1672

  tick  بررسی آثار کامپوزیت ژلاتین– کیتوسان بر کشت سلول‌های استرومایی مغز استخوان موش صحرایی - صفحه:1673-1681

  tick  بررسی سیتوتوکسیسیته و ژنوتوکسیسیته میرتازاپین در لنفوسیت‌های خونی با استفاده از روش میکرونوکلئوس - صفحه:1682-1690

  tick  مقایسه عوارض استفاده از سوند ساکشن و نلاتون در ساکشن بیماران ضربه مغزی و اینتوبه شده بستری در بخش مراقبت ویژه - صفحه:1691-1701

  tick  همسانه‌سازی و بیان ژن‌های ممزوجی دومن - A1 آنتی‌ژن حفاظتی با سیلوس آنتراسیس و زیرواحد B سم شیگلا در باکتری E. Coli - صفحه:1702-1711

  tick  اثرات حفاظت کبدی بتائین در مقابل استرس اکسیداتیو ناشی از لوودوپا و بنسرازید در موش‌های صحرایی - صفحه:1712-1724

  tick  بررسی اثر عصاره‌ گیاه بومادران بر پیامد‌های ناشی از سکته مغزی در موش‌های صحرایی ماده بعد از برداشتن تخمدان‌ها - صفحه:1725-1736

  tick  سمیت نانومواد- تاثیر خواص فیزیکوشیمیایی - صفحه:1737-1754
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved