>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1393 - دوره:22 - شماره:2


  tick  بررسی اثر ملیتین بر میزان بیان پروتیین Rac1 به عنوان مارکر متاستاز در سلول‌های سرطان معده رده Ags - صفحه:1001-1009

  tick  بررسی آناتومی کانال ریشه مزیوباکال در دندان‌های مولر اول دایمی ماگزیلا با استفاده از تکنیک تصویربرداری Cbct - صفحه:1010-1019

  tick  تاثیر دو نوع برنامه هوازی و بی‌هوازی بر تغییرات سطوح کمرین در موش‌های ماده نژاد اسپراگوداولی - صفحه:1020-1027

  tick  بررسی اثر زمان و دمای تبخیر حلال دو نوع ادهزیوتوتال اچ بر استحکام باند ریزکششی کامپوزیت به عاج - صفحه:1028-1037

  tick  بررسی عوارض زودرس و دیررس هموروییدکتومی با دو تکنیک لیگاشور و سنتی - صفحه:1038-1045

  tick  تعیین غلظت سرمی لیپوپروتیین – آ و ارتباط آن با فاکتورهای التهابی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید - صفحه:1046-1053

  tick  اثربخشی درمان فراشناختی در کاهش باورهای مربوط به درآمیختگی افکار افراد مبتلا به نوع شستشوی اختلال وسواسی ـ اجباری - صفحه:1054-1068

  tick  مقایسه استرس ادراک‌شده و صفات شخصیتی در بیماران مبتلا به میگرن و افراد سالم - صفحه:1069-1078

  tick  ارزیابی فاکتورهای استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت با کلرپیریفوس ((Chlorpyrifos در پلاسمای موش صحرایی - صفحه:1079-1089

  tick  مقایسه سه روش هپارینه کردن ست همودیالیز بر وضعیت انعقادی و کفایت دیالیز دربیماران تحت درمان با همودیالیز 1392 - صفحه:1090-1100

  tick  بررسی فراصوت درمانی بر ذخیره فولیکولی و رگزایی بافت تخمدان موش، 14 روز پس از پیوند هتروتوپیک - صفحه:1101-1114

  tick  شناسایی و سنجش مقیاس بهبود موازین کنترل عفونت ویروس هپاتیت ب در حیطه دانش، نگرش و رفتار بهداشتی پیشگیری‌کننده - صفحه:1115-1129

  tick  تاثیر درمان ترکیبی گروه درمانی معنوی و شناختی بر کاهش اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان - صفحه:1130-1139

  tick  مروری بر استفاده از روش پرفیوژن کبدی در مطالعات سم شناسی - صفحه:1140-1152

  tick  گزارش دو مورد عارضه نادر بروسلوز در دو رده سنی متفاوت - صفحه:1153-1158
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved