>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1384 - دوره:13 - شماره:5


  tick  بررسی ارتباط بین هیپر گلیسمی بدو ورود و مور تالیتی در بیماران غیر دیابتی مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد - صفحه:3-8

  tick  بررسی سطح اندوتوکسین خون بیماران همودیالیزی و مقایسه آن با کشت خون - صفحه:9-14

  tick  بررسی پیلوت میزان اختلالات هموگلوبین در نوزادان سررس ( ترم ) مبتلا به زردی در بیمارستان نمازی شیراز - صفحه:15-18

  tick  شیوع و علل نابینایی و کم بینایی در نابینایان تحت پوشش سازمان بهزیستی یزد - صفحه:19-24

  tick  بررسی اثر مراقبت های انجام شده قبل از بیمارستان در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستانهای شهید رهنمون و افشار یزد - صفحه:25-30

  tick  مقایسه فراساختار تکوین کاردیومیوسیتهای مشتق از بن یاخته های جنینی موش با کاردیومیوسیتهای طبیعی - صفحه:31-40

  tick  مقایسه اثر عصاره آبی تخم شوید با لواستاتین در کاهش لیپیدها و لیپوپروتئین های خون در موش بزرگ آزمایشگاهی - صفحه:41-49

  tick  اثر حفاظتی ویتامین D3 و گنژوکه Gp63 و توکسویید کزاز بر ایجاد زخمهای جلدی لیشمانیایی در موش Balb/C - صفحه:50-58

  tick  بررسی اثرات تزریق وریدی هیوسین بر روند زایمان - صفحه:59-64

  tick  بررسی و اندازه گیری باقیمانده سموم بنومیل و مانکوزب در خیار تولیدی استان مازندران سال 1382 - صفحه:65-70

  tick  گزارش یک مورد آنوریسم کاذب بطن چپ به دنبال Silent Mi در زمان نامشخص - صفحه:71-74

  tick  یک مورد آنمی مگالوبلاستیک مقاوم پاسخ دهنده به تیامین - صفحه:75-79

  tick  گزارش حاملگی شکمی اولیه - صفحه:80-85

  tick  روش برخورد با خونریزی از قسمت تحتانی دستگاه گوارش Lgib - صفحه:86-95

  tick  لیشمانیوز جلدی ( سالک ) - صفحه:96-104
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved