>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1391 - دوره:20 - شماره:6


  tick  تعیین عوامل مختل کننده کیفیت خواب سالمندان بستری در بیمارستان‌های کاشان - صفحه:688-698

  tick  بررسی تاثیر آموزش مراقبت از دست‌ها بر بدشکلی و اختلال در محدوده حرکات طبیعی آنها در بیماران مبتلا به سوختگی دست - صفحه:699-708

  tick  بررسی وضعیت آلودگی میکروبی دست پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه در رابطه با استفاده از زیورآلات - صفحه:709-715

  tick  بررسی مقایسه تاثیرات نانوذرات نقره بر میزان تغییرات گلبول‌های خونی در موش‌های صحرایی نر - صفحه:716-723

  tick  اثر قرارگیری طولانی مدت در معرض میدان‌های الکترومغناطیس با فرکانس پایین برفعالیت سیستم آلفا 1 آدرنرژیک در روده بزرگ موش صحرایی - صفحه:724-731

  tick  بررسی میزان شیوع گواتر و وضعیت نسبت ید بر کراتینین در دختران مدارس شهرستان ارومیه - صفحه:732-742

  tick  بررسی آگاهی و عملکرد کارکنان بهداشتی، درمانی مرکز قلب افشار یزد در رابطه با صدمات ناشی از وسایل نوک تیزدر سال 1389 - صفحه:743-751

  tick  بررسی مقایسه‌ای اثرات دود سیگار و قلیان بر سطح سرمی Lh، Fsh و تستوسترون در موش‌های صحرایی نر - صفحه:752-759

  tick  اجرای دورکاری در ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارایه الگوی مناسب - صفحه:760-769

  tick  مقایسه دقت فرمولی جدید با فرمول تاناکا ـ جانسون در پیش‌بینی عرض مزیودیستالی کانین و پرمولرهای دایمی رویش نیافته - صفحه:770-777

  tick  بیان ژن آنزیم کاتالاز و سطح شاخص‌های اکسیدانی در زنان تمرین کرده: اثر تمرین ورزشی فزاینده - صفحه:778-788

  tick  بررسی ارتباط بین سن زمان کاشت حلزون شنوایی و بهبود ادراک شنیداری در کودکان پس از کاشت حلزون شنوایی - صفحه:789-795

  tick  بررسی میزان شیوع تنگی شریان کلیه به دنبال آنژیوگرافی عروق کرونر و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به فشارخون کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان افشار یزد - صفحه:796-804

  tick  همبستگی خود کارآمدی، تیپ شخصیتی و کانون کنترل سلامت با میزان کنترل قندخون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو - صفحه:805-813

  tick  اولین گزارش سه مورد فنوتیپ بمبیی در یک خانواده در استان یزد - صفحه:814-819
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved