>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1383 - دوره:12 - شماره:پيوست ش1


  tick  کاربرد ستون آکنده زدایش با هوا در حذف ترکیبات تری هالومتان از آب آشامیدنی - صفحه:3-9

  tick  شیوع ترماتودهای کبدی و کیست هیداتید در دامهای کشتارگاه جیرفت - صفحه:10-14

  tick  تجزیه بی هوازی حشره کش توکسافن در خاک تحت شرایط غرقاب - صفحه:15-22

  tick  حمایت مذهبی درک شده از رفتارهای ارتقاء دهنده ی سلامت و وضعیت انجام این رفتارها در سالمندان 65 ساله و بالاتر شهر یزد - صفحه:23-29

  tick  بررسی اپیدمیولوژیک بیماری لیشمانیوز جلدی در روستاهای مرزی شهرستان سرخس - صفحه:30-35

  tick  بررسی ارتباط بین افزایش سطح خونی سرب و سطح سرمی سه ایمونوگلوبولین اصلی در کارکنان شاغل در معرض خطر مسمومیت با سرب - صفحه:36-43

  tick  مدیریت مواد زاید جامد در بیمارستان های آموزشی شهر کرمان - صفحه:44-50

  tick  تاثیر نسبت Cod/P Cod/N در راندمان حذف عناصر مغذی از فاضلابهای شهری با راکتور ناپیوسته متوالی - صفحه:51-56

  tick  ارایه طرح سیستم تهویه موضعی به منظور کنترل آلودگی هوا در کارگاه پرس صنعت تولید قطعات لاستیکی - صفحه:57-66

  tick  بررسی نقش باکتریها در حذف ترکیبات مغذی از فاضلابهای شهری - صفحه:67-71

  tick  حذف بیولوژیکی فسفر از فاضلاب توسط راکتور ناپیوسته متوالی (Sbr) با جریان پیوسته - صفحه:72-80
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved