>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1383 - دوره:12 - شماره:2


  tick  بررسی تیتراژ آنتی بادی ضد ویروس ابشتاین بار در بیماران مبتلا به لنفوم هوچکین و مقایسه آن با افراد غیر مبتلا - صفحه:3-8

  tick  مقایسه سطح خونی هورمون لپتین در بیماران چاق دیابتی و چاق غیر دیابتی - صفحه:9-14

  tick  بررسی تغییرات همودینامیک در اهداء کنندگان خون - صفحه:15-21

  tick  بررسی اعمال جراحی الکتیو لغو شده در بیمارستانهای آموزشی یزد - صفحه:22-28

  tick  بررسی دانسیته استخوانی بیماران مبتلا به اسکلرودرما در مقایسه با گروه شاهد در استان خوزستان طی 3 سال اخیر - صفحه:29-32

  tick  بررسی آنتی بادیهای تولید شده علیه آنتی ژنهای کیست هیداتیک با استفاده از روش ایمونوبلات - صفحه:33-38

  tick  بررسی اثر ضد درد استرس به تنهایی یا در حضور آگونیست و آنتاگونیست گیرنده های Cck در درد نوروپاتیک به روش صفحه داغ در موش سوری - صفحه:39-47

  tick  مطالعه اثرات هیستولوژیکی و بیوشیمیایی هایپوترمی بر کبد موش صحرایی - صفحه:48-52

  tick  نقش سلولهای کشنده طبیعی خون محیطی در سقط های مکرر خودبخود - صفحه:53-59

  tick  بررسی اثر درشت مغذی ها بر پاسخ های قلبی- عروقی در افراد سالم و دیابتی نوع Ii - صفحه:60-67

  tick  شیوع گواتر اندمیک و ارتباط آن با میزان ید ادراری و هورمون های تیروییدی در دانش آموزان 6-18 ساله شهر رفسنجان در سال 1379 - صفحه:68-72

  tick  تاثیر دراز مدت ضایعه نخاعی بر روی پارامترهای اسپرم رت بالغ - صفحه:73-79

  tick  بررسی تاثیر عصاره سیتوتوکسیک استخراج شده از باکتری استرپتومیسس گریز کولوآلبوس بر روی سلولهای سرطانی اپیدرمویید دهان انسان (Kb) - صفحه:80-86

  tick  تب فامیلی مدیترانه در یک دو قلو و بیماری بهجت در مادر آنها - صفحه:87-90

  tick  گلوکو کورتیکو تراپی - صفحه:91-100

  tick  هپارین - صفحه:101-113
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved