>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1383 - دوره:12 - شماره:3


  tick  چکیده مقالات به انگلیسی - صفحه:3-15

  tick  تغییرات کسر جهشی و کلاس عملکردی آنژین قلب در بیماران تحت عمل پیوند عروق کرونر در بخش جراحی قلب - صفحه:3-8

  tick  بررسی وضعیت بیماران از نظر استرس، فعالیت بدنی، استراحت و خواب در زمان بروز انفارکتوس میوکارد - صفحه:9-14

  tick  فراوانی کمبود روی در کودکان پیش دبستانی شهر یزد بوسیله تست چشایی روی - صفحه:15-21

  tick  بررسی رابطه معیار توده بدنی و دانسیته معدنی استخوان در زنان 45 تا 55 ساله مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان امام ... - صفحه:22-29

  tick  تاثیر داروی فلوکساتین بر گر گرفتگی در مراجعین به درمانگاههای زنان و زایمان شهرستان یزد (1380-1381) - صفحه:30-34

  tick  اثر عصاره برگ مو بر فعالیت مکانیکی ایلئوم موش صحرایی - صفحه:35-41

  tick  تاثیر روغن پسته وحشی (بنه) بر چربی ها و لیپوپروتئین های سرم خون خرگوشهای ماده - صفحه:42-50

  tick  بررسی رابطه کهیر و یا آنژیوادم مزمن با تیروییدیت اتوایمیون - صفحه:51-57

  tick  بررسی رادیوگرافیک شیوع استئواسکلروز ایدیوپاتیک در ناحیه خلفی فک پایین در شهر یزد - صفحه:58-64

  tick  مقایسه شاخص های سفالومتری فضای بینی حلقی بین دو گروه از بیماران تنفس دهانی با انسداد قدامی و خلفی بینی - صفحه:65-70

  tick  تاثیر آموزش در زمینه معاینات کلینیکی پستان بر مراجعه معلمین مدارس دخترانه شهر کرمان به مرکز درمانی تعیین شده جهت انجام معاینه - صفحه:71-77

  tick  موانع و محرک های مراجعه زنان جهت انجام آزمون تشخیصی سرطان های شایع زنان - صفحه:78-84

  tick  راشی تیسم مقاوم به درمان به عنوان اولین تظاهر بیماری ویلسون (یک مورد نادر) - صفحه:85-90

  tick  تشخیص و درمان فارنژیت استرپتو کک پیوژن - صفحه:91-101
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved