>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1383 - دوره:12 - شماره:4


  tick  بررسی علایم وعلل خونریزی زیر ملتحمه در مراجعین به کلینیک های چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - صفحه:3-9

  tick  بررسی فراوانی Hcvab,Hbcab,Hbsabدر افراد داوطلب اهداء خون سرونگاتیو برای Hbsag - صفحه:10-16

  tick  بررسی تاثیر استعمال سیگار در عملکرد ریوی کارگران در معرض تماس با آزبست - صفحه:17-24

  tick  آلودگی باکتریایی در دستگاه آندوسکوپ بخش فوقانی دستگاه گوارش به باکتری های رایج بیمارستانی در شهر همدان - صفحه:25-32

  tick  اندازه گیری طیف مقادیر نرمال اروفلومتری در مردان 15-45 ساله شهر تبریز - صفحه:33-38

  tick  موتاسیونهای شایع بتا تالاسمی در منطقه شمال غرب ایران - صفحه:39-44

  tick  بررسی آزمایشگاهی مقاومت شکست ترمیم های کامپوزیتی باند شده - صفحه:45-49

  tick  ارزیابی ومقایسه Enzyme Immunoassay (Eia)و رنگ آمیزی اسید فاست با تایید به روش ایمنوفلورسنت آنتی بادی جهت تشخیص گونه های کریپتوسپوریدیوم - صفحه:50-54

  tick  بررسی میزان لیپو پروتئین -آ[Lp(A)]در پلاسمای مبتلایان به دیابت نوعIiو افراد غیر دیابتی - صفحه:55-60

  tick  بررسی سطح آنتی بادی ضد سرخجه در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بیرجند - صفحه:61-64

  tick  بررسی میزان شکست و عوارض مصرف قرصهای ضد بارداری به منظور تاخیر در قاعدگی در زائران کاروان های حج تمتع استان کرمان در سال 80-1379 - صفحه:65-70

  tick  بررسی شیوع کم خونی فقر آهن در دانش آموزان دختر دببیرستانی شهر سمنان سال 1381 - صفحه:71-77

  tick  بررسی تاثیر روش آرامسازی بنسون بر اوضاع همودینامیک بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر - صفحه:78-85

  tick  بررسی تاثیر طول مدت تزریق هپارین زیر جلدی بر وسعت کبودی محل تزریق بیماران بستری در بیمارستانهای قلب حضرت فاطمه (س)و شهید بهشتی شیراز در سال 1381 - صفحه:86-94

  tick  معرفی یک مورد Overlapسندرم با درگیری گسترده ریوی به صورت آلوئولیت - صفحه:95-99

  tick  زوجهای Hivمثبت حاملگی و شیردهی - صفحه:100-109
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved