>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1382 - دوره:11 - شماره:پيوست 2


  tick  بررسی مورفولوژی و طبقه بندی کانالهای دندان مولار اول فک پایین در شهر یزد - صفحه:3-7

  tick  مقایسه اثر دهانشویه های کلرهگزیدین و پرسیکا در ترمیم حفره آلوئول دندان خارج شده در موش صحرایی - صفحه:8-16

  tick  عادات دهانی در کودکان خانواده ایثارگران - صفحه:17-24

  tick  بررسی شیوع و الگوی Nursing Caries در کودکان 5-3 ساله مهد کودکهای شهر یزد (1380) - صفحه:25-29

  tick  بررسی وضعیت سلامت دندانی در کودکان مبتلا به بیماریهای مادرزادی قلبی - صفحه:30-36

  tick  بررسی کاربرد پریوست در درمان ابتلای فورکیش درجه Ii و مقایسه آن با روش درمانی متداول... - صفحه:37-44

  tick  مقایسه ی خواص مکانیکی ماده ی مستعد کننده ی ایرانی Acrosoft با نمونه ی خارجی... - صفحه:45-50

  tick  میزان آگاهی و مهارت تشخیصی اینترنهای پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کرمان و زاهدان در... - صفحه:51-59

  tick  بررسی کلینیکی اثر ژل کارباماید پراکساید 10% در تکنیک Home Bleaching بر روی پریودونشیوم - صفحه:60-68

  tick  بررسی آزمایشگاهی استحکام برشی باندینگ کامپازیت ایرانی ایده آل ماکو و سوئیسی سینرژی به عاج - صفحه:69-73

  tick  مقایسه تاثیر محلول افشرده مورد (Myrtle) با پماد هیدروکورتیزون 1% در بهبود ضایعات آفتی دهان - صفحه:74-80

  tick  بررسی میزان و انواع ترکها در سطوح قطع شده انتهای ریشه پس از درمان ریشه و پرکردن کانال به ... - صفحه:81-86

  tick  بررسی آزادسازی یون هیدروکسیل از گوتاپرکای حاوی هیدروکسید کلسیم و ماده تجربی برای پرکردن ... - صفحه:87-90

  tick  تکنیک Shoulder Porcelain جهت روکشهای P.F.M - صفحه:91-101
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved