>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1380 - دوره:9 - شماره:2


  tick  بررسی 993 مورد بیمار ضربه مغزی بستری در بیمارستان شهید رهنمون یزد - صفحه:3-8

  tick  درد پاشنه پا (روش بررسی و گزارش نتایج درمان) - صفحه:9-15

  tick  مقایسه اثر تزریق توکسین بوتولیسم و نیتروگلسیرین موضعی در درمان شقاق مزمن مقعد - صفحه:16-21

  tick  مطالعه سیستم عصبی اتونوم در بیماری اریتروملالجیا - صفحه:22-28

  tick  سنجش مقاومت آنتی بیوتیکی ویبریو کلراهای جداشده از نمونه های مدفوع در تابستان 1377 در تهران - صفحه:29-33

  tick  بررسی میزان ناقلین مزمن آنتی ژن سطحی ویروس B در زنان باردار مراجعه کننده به کلنیکهای... - صفحه:34-37

  tick  بررسی مخازن حیوانی لیشمانیوز جلدی در دو کانون اپیدمیک در استان یزد - صفحه:38-43

  tick  پونکسیون تخمدان با استفاده از میدازولام - صفحه:44-48

  tick  بررسی میزان تاثیر کتوکونازول در پیشگیری از سندرم زجر تنفسی حاد در بیماران دارای عوامل خطر - صفحه:49-54

  tick  ارزیابی واکنش زنجیره ای پلی مراز (Pcr) در تشخیص لیشمانیوز جلدی بر روی نمونه های پوستی... - صفحه:55-59

  tick  بررسی اثر عصاره بابونه بر کاهش درد در موش سفید آزمایشگاهی - صفحه:60-65

  tick  گزارش یک مورد پیچیدگی اومنتوم (Torsion Of Omentum) - صفحه:66-68

  tick  لیشمانیوزیس احشائی با تظاهر لنفادنوپاتی ساب منتال - صفحه:69-71

  tick  گزارش یک مورد ارگانیک اسیدمیا - صفحه:72-75

  tick  مروری بر اسپلنومگالی - صفحه:76-82
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved