>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1380 - دوره:9 - شماره:1


  tick  تعیین شاخصهای طبیعی برای حجم و ظرفیتهای ریوی در بالغین سالم و غیرسیگاری در شهر یزد - صفحه:3-10

  tick  شیوع اریتماتوکسیکوم، منگولین اسپات و میلیا در نوزادان متولد شده در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه... - صفحه:11-16

  tick  یافته های سونوگرافی و Vcug در عفونت ادراری کودکان زیر 10 سال - صفحه:17-21

  tick  بررسی شاخصهای اپیدمیولوژیک بیماری دیابت بزرگسالان در گروه سنی 30 سال و بالاتر شهری استان یزد - صفحه:22-27

  tick  ارزیابی آزمون Fna در بررسی توده های پستان و مقایسه آن با پاتولوژی Gross - صفحه:28-31

  tick  بررسی عمل کاتاراکت دو طرفه بطور همزمان - صفحه:32-36

  tick  بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد پیرامون عوامل موثر بر ازدواج - صفحه:37-43

  tick  مقایسه نتایج استفاده از Gnrhـ Agonist به دو روش Microdose Of Fulicular Phase و Long Luteal Phase در 123 سیکل Art که برای اولین بار تحت Ivf/Icsi قرار گرفته اند - صفحه:39-43

  tick  تاثیر روزه داری بر تغییرات عوامل خطرساز بیماریهای عروق کرونر - صفحه:44-52

  tick  مطالعه میکروب شناسی ترشحات گوش در اوتیت مدیای مزمن و تعیین شیوع آن در 120 بیمار ... - صفحه:53-56

  tick  تعیین ارزش علامت بی اشتهایی در تشخیص اولیه آپاندیسیت حاد - صفحه:57-61

  tick  تعیین اثر تزریق دگزامتازون در فضای اپیدورال بر روی کاهش کمردرد حاصل از بی حسی اپیدورال - صفحه:62-66

  tick  بررسی نوع مایکوباکتریوم و تعیین حساسیت دارویی مایکوباکتریوم توبر کولوزیس جدا شده از... - صفحه:67-70

  tick  بررسی اثر حرارت و رطوبت بر ادامه حیات عقربهای Buthotus Schach در شرایط نگهداری آزمایشگاهی - صفحه:71-75

  tick  استفاده از P/W Ratio در تشخیص زودهنگام سندرم تونل کارپ (Cts) - صفحه:76-81

  tick  آگاهی و عملکرد پرسنل پرستاری و مامایی بیمارستانهای شهر یزد در رابطه با انجام خودآزمایی پستان - صفحه:82-88

  tick  دکمپرسیون اربیت و عصب اپتیک توسط آندوسکوپ با روش ترانس نازال در بیماری گریوز - صفحه:89-93

  tick  گزارش یک مورد Sick Sinus Syndrome در کودکان - صفحه:94-96

  tick  تازه های درمان هیپرپلازی خوش خیم پروستات - صفحه:97-101
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved