>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1382 - دوره:11 - شماره:پيوست3


  tick  پرستاری مبتنی بر شواهد - صفحه:3-6

  tick  تأثیر ماساژ قبل از پانسمان بر درد و اضطراب بیماران سوخته - صفحه:7-12

  tick  بررسی تأثیر وضعیت قرار گرفتن پا بر میزان فشار خون - صفحه:13-19

  tick  بررسی رفتارهای باروری در مادران دارای کودک مبتلا به تالاسمی - صفحه:20-26

  tick  مقایسه ی بانداژ فشاری و کیسه شن در کاهش عوارض آنژیوگرافی عروق کرونر - صفحه:27-32

  tick  بررسی وضعیت خود مراقبتی از پا در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت یزد در سال 1380 - صفحه:33-38

  tick  ارتباط روشهای مقابله ای (Coping Strategies) با اختلالات روانی در بیماران همودیالیزی شهر یزد - صفحه:39-45

  tick  مقایسه ی تأثیر دو روش استفاده از بتادین و الکل اتیلیک 70% در ضد عفونی پوست قبل از انجام تزریقات وریدی در بخش های جراحی و زایمان بیمارستان شهید فقیهی شیراز - صفحه:46-49

  tick  بررسی تأثیر روش آرام سازی بنسون بر پارامترهای همودینامیک و تنیدگی زمان ترخیص بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد بستری در بخش ... - صفحه:50-56

  tick  بررسی خودشناسی حرفه ای کادر پرستاری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان - صفحه:57-60

  tick  تأثیر انجام ورزشهای کف لگن (کژل) در درمان بی اختیاری ادراری سالمندان در بیمارستان های غرضی و امام رضا ...(ع) - صفحه:61-67

  tick  مقایسه ی دو روش بالینی تخمین وزن جنین - صفحه:68-72

  tick  بررسی تأثیر حمایت حرفه ای مداوم طی مراحل زایمانی بر میزان رضایت مندی خانم های نخست باردار از تجربه ی زایمان - صفحه:73-79

  tick  تأثیر وضعیت بهداشت روانی دانشجویان بر پیشرفت تحصیلی آنان - صفحه:80-86
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved