>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1380 - دوره:9 - شماره:ضميمه4


  tick  بررسی تاثیر واکسیناسیون آنفولانزا در کاهش علائم آنفولانزا در حجاج - صفحه:3-8

  tick  تاثیر لیوفیلیزه کردن بر ضرایب سینتیکی لجن فعال - صفحه:9-15

  tick  میزان آگاهی مادران از تغذیه اطفال در 2 سال اول پس از تولد در منطقه آزاد شهر یزد - صفحه:16-22

  tick  بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد رفتار دانش آموزان 18-15 ساله دبیرستانهای شهرستان کرج ... - صفحه:23-29

  tick  ارزش تشخیصی رادیوگرافی قفسه صدری در مقایسه با سی تی اسکن در پنوموکونیوزیز - صفحه:30-35

  tick  بررسی عوامل موثر بر مشارکت معلمین در بهداشت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران - صفحه:36-41

  tick  بررسی اکولوژی فلبوتومینه ها در یک کانون اندمیک لیشمانیوز جلدی در شهر اصفهان - صفحه:42-48

  tick  تعیین فون و فعالیت فصلی پشه های آنوفل در بخش مرکزی شهرستان جیرفت - صفحه:49-57

  tick  کنترل کم خونی فقر آهن در کودکان 5-1 ساله با استفاده از الگوی آموزشی پرسید در شهر کرمان - صفحه:58-66

  tick  مطالعه وضعیت ”روی” در مادران شیرده و رشد شیرخواران آنها در شهر یزد - صفحه:67-74

  tick  تاثیر آموزش بهدشت در کاهش میزان آلودگی انگلی روده ای در شهر ایلام با استفاده از مدل پری سید - صفحه:75-80

  tick  بررسی نیازهای آموزشی زنان 49-15 ساله استان یزد در زمینه بهداشت مادر و کودک و... - صفحه:81-86

  tick  بررسی وجود آنتی بادی در ضد ویروس هپاتیت A در دانش آموزان سوم راهنمایی شهر یزد - صفحه:87-90

  tick  بررسی نظرات معلمان شهر کرمان در مورد نکات مورد لزوم در آموزش جنسی به نوجوانان - صفحه:91-97

  tick  بررسی حاملگی های ناخواسته در زنان شهرستان یزد - صفحه:98-102

  tick  بررسی میزان آگاهی و عملکرد کارشناسان و کاردانهای بهداشت محیط کشور در بکارگیری سموم... - صفحه:103-106

  tick  ارزیابی اثرات زیست محیطی و اقتصادی نیروگاه حرارتی بیستون کرمانشاه - صفحه:107-116

  tick  بررسی 10 سال موارد ثبت شده حیوان گزیدگی در مراجعین به مرکز بهداشتی درمانی نیکوپور یزد - صفحه:117-120
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved