>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1390 - دوره:19 - شماره:3


  tick  بررسی میزان روی، مس و آهن در شیر مادران با شرایط اقتصادی مختلف و ارتباط آن با رشد شیرخواران - صفحه:281-291

  tick  بررسی الگوی وراثتی بیماران عقب افتاده ذهنی در شهر یزد - صفحه:292-301

  tick  بهبود زمان انتظار بیماران مراجعه کننده به اورژانس با استفاده از شبیه سازی گسسته پیشامد - صفحه:302-312

  tick  درصد و تعداد مطلق سلول های کشنده طبیعی خون محیطی در سقط جنین مکرر - صفحه:313-322

  tick  بررسی تاثیر عناصر مس، روی و آلومینیوم بر شاخص های انعقاد و فیبرینولیز - صفحه:323-328

  tick  بررسی میزان آنتی بادی علیه Parovirus B19 در بیماری های التهابی روماتیسمی در مقایسه با گروه شاهد - صفحه:329-338

  tick  بررسی اثر نوروپروتکتیوی عصاره الکلی برگ گیاه شاهدانه(کانابیس ساتیوا) بر دژنراسیون آلفا موتونورون های نخاع پس از آسیب عصب سیاتیک در رت - صفحه:339-349

  tick  بررسی عوارض جراحی تک مرحله ایTransanal Endorectal Pull Through در نوزادان مبتلا به بیماری هیرشپرونگ - صفحه:350-358

  tick  بررسی پلی مورفیسم پروموتر ژن (Snp309)Mdm2 در مبتلایان سرطان پستان در آذربایجان شرقی - صفحه:359-368

  tick  بررسی ارتباط هورمون گرلین و دانسیته استخوانی در بزرگسالان با توده استخوانی طبیعی - صفحه:369-376

  tick  اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر نگرش های ناکارآمد در بیماران مبتلا به صرع - صفحه:377-387

  tick  تاثیراسانس زیره سبز بر میزان گلوکز و لیپیدهای خون در موش های صحرایی - صفحه:388-397

  tick  مقایسه ارزش تشخیصی پلویمتری بالینی و اندازه گیری خارجی اقطار لگنی زنان نخست زا در پیشگویی زایمان سخت - صفحه:398-407

  tick  اثر تعداد لایه های فایبر بر مقاومت به شکست بریج های کامپوزیتی تقویت شده با فایبر - صفحه:408-419

  tick  بررسی تاثیر الگوی تغذیه ای طراحی شده بر فعالیت روزمره زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس - صفحه:420-428
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved