>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1389 - دوره:18 - شماره:4


  tick  بررسی موفقیت عمل جراحی و نتایج تستهای شنوایی در بیماران اتواسکلروزیس - صفحه:256-262

  tick  ارزیابی کفایت ید رسانی در استان یزد 17 سال پس از مصرف همگانی نمک ید دار (چهارمین پایش ملی اختلال های ناشی از کمبود ید در سال 1386) - صفحه:263-270

  tick  بررسی میزان تولید سایتوکین های التهابی Tnf و Il-6 به وسیله ی سلولهای تک هسته ی خون محیطی تحریک شده با مایکولاکتون - صفحه:271-276

  tick  بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر کنترل و درمان بیماری دیابت نوع دو در یزد - صفحه:277-283

  tick  بررسی ترکیبات مؤثر و خواص آنتی اکسیدانی اسانس گیاه دارویی زیره ی سیاه استان یزد - صفحه:284-291

  tick  مقایسه ی تمرینات ایزومتریک ارادی و تحریک الکتریکی در تقویت عضله چهارسرران متعاقب رفع بیحرکتی زانو در افراد بالای 40 سال - صفحه:292-298

  tick  بررسی اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری به شیوه گروهی بر میزان افسردگی - صفحه:299-306

  tick  روش های پیشگیری از بارداری در بارداری های ناخواسته - صفحه:307-314

  tick  معرفی یک مورد فیبروز مادرزادی کبد - صفحه:315-320
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved