>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد   
سال:1388 - دوره:17 - شماره:5


  tick  بررسی میزان موفقیت عمل جراحی و نتایج تستهای شنوایی در اطفال بعد از گذاشتن لوله تمپانوستومی - صفحه:324-329

  tick  ارزش پیشگویی کننده تعداد گلبول های قرمز هسته دار در خون بند ناف و خون محیطی نوزادان رسیده ی مبتلا به آسفیکسی در هفته اول تولد - صفحه:330-336

  tick  مقایسه دو روش تحریک تخمک گذاری در مبتلایان به تخمدان پلی کیستیک مقاوم به کلومیفن در سیکل Iui با استفاده از گنادوتروپین Step-Down و Low-Dose Step-Up - صفحه:337-342

  tick  بررسی مقایسه ای نتایج حاملگی در پارگی زودرس غشاها در حاملگی پیش از موعد با شاخص های مایع آمنیوتیک کمتر و بیشتر از 5 - صفحه:343-352

  tick  میزان خونی و ارتباط هورمون لپتین با Lhو Fsh در بیماران سندرم تخمدان پلی کیستیک و افراد طبیعی - صفحه:353-357

  tick  علل و شدت آسیب های وارده منجر به فوت در مصدومین کالبد شکافی شده ناشی از حوادث رانندگی - صفحه:358-364

  tick  اثر عصاره هیدرو الکلی زنجبیل بر وزن بدن ، وزن بیضه و اسپرماتوژنز در موش صحرایی نر تحت شیمی درمانی داروی سیکلوفسفامید - صفحه:365-374

  tick  معرفی یک مورد تومور توپر-پاپیلری پانکراس - صفحه:375-379

  tick  عوامل خطر و درمان دیابت نوع 2 - صفحه:380-392
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved