>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Holistic Nursing And Midwifery   
سال:1393 - دوره:24 - شماره:3


  tick  تعیین وضعیت حرکتی کودکان مبتلا به اختلالات مهارتهای حرکتی با استفاده از دو مقیاس بازتاب و هوشبهر حرکتی - صفحه:1-9

  tick  میزان درناژ قفسه سینه بعد از پیوند عروق کرونر و عوامل مرتبط با آن - صفحه:10-19

  tick  وضعیت غربالگری سرطان در سالمندان بستری در بیمارستان های شهر زاهدان - صفحه:20-26

  tick  تحلیل تاثیر جو سازمانی ادراک شده بر رفتار شهروندی - صفحه:27-37

  tick  مشکلات خانواده های دارای کودک عقب مانده ذهنی تحت پوشش مراکز بهزیستی - صفحه:38-47

  tick  مقایسه رضایت از کنترل درد بعد از جراحی و میزان تداخل آن با عملکرد بیماران معتاد و غیر معتاد به مواد مخدر - صفحه:48-55

  tick  شیوع دیابت بارداری و کارآیی عوامل خطر ساز در غربالگری آن در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی - صفحه:56-63

  tick  نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به کدهای اخلاقی، التزام به اخلاق در مراقبت، عدم صداقت علمی و خنثی سازی - صفحه:64-71

  tick  تاثیر آموزش تکلیف محور بر مهارت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی دانشجویان مامایی - صفحه:72-79
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved